W poniedziałek 25 stycznia 2021 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się spotkanie przedstawicieli ugrupowań senioralnych działających  na terenie miasta.  Nasz UTW reprezentowała trzyosobowa grupa z Panią Prezes Zofią Michalewicz na czele. Organizatorem  spotkania była Gmina Goleniów, jej przedstawicielem insp.d/s edukacji Przemysław Joppek, a moderatorem dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zbigniew Łukaszewski. Powodem spotkania było przystąpienie Gminy Goleniów do realizacji partnerskiego projektu  pt. ” Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald ” w ramach Programu Współpracy INTERREG. Ważnym punktem tego projektu jest tematyka senioralna. Twórcy projektu chcieli dowiedzieć się  ” u źródła ” , jakie potrzeby i pomysły mają seniorzy.Wszystkich podzielono na cztery grupy tematyczne, by dopisywać jakie działania mogłyby być wspólnie organizowane z naszymi przyjaciółmi z Greifswaldu. Główne tematy to:

I.       SENIORZY  DZIECIOM  I  NIEPEŁNOSPRAWNYM

II.      PANDEMIA , A  POTRZEBY  OSÓB  STARSZYCH

III.    POLITYKA  SENIORALNA

IV.    WARSZTATY – PROPOZYCJE

Propozycji i pomysłów  było mnóstwo.  Było to pierwsze spotkanie dotyczące tego projektu , ale zapewne  nie ostatnie. Wspólnymi siłami z pewnością uda się wypracować działania satysfakcjonujące   niemieckich  jak  i naszych seniorów.

Tekst i zdjęcia -U.M