ZEBRANIA ZARZĄDU   – rok 2015  –    pokój nr 13 /Biblioteka/

________________________________________________________

16.10.2015r.

13.11.2015r.

11.12.2015r.

ZEBRANIA  OGÓLNE –    rok 2015  -SALA KONFERENCYJNA UMiG

__________________________________________________________

02.10.2015r    –  Inauguracja Roku Akademickiego

30.10.2015r.

27.11.2015r.

ZEBRANIA  ZARZĄDU  -rok 2016  – pokój nr 13  /Biblioteka/

__________________________________________________________

15.01.2016r.

12.02.2016r.

04.03.2016r.

15.04.2016r.

13.05.2016r.

10.06.2016r.

ZEBRANIA OGÓLNE  -rok 2016 – SALA KONFERENCYJNA UMiG

__________________________________________________________

29.01.2016r.

26.02.2016r.

18.03.2016r.

29.04.2016r.

20.05.2016r.   -wyborcze

24.06.2015r.- zakończenie roku akademickiego