Sekcja rowerowa zawiesza swoją działalność do marca 2016 r.