Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – każdy członek naszego Uniwersytetu ma obowiązek opłacenia składki w wysokości 100 zł na rok w terminie do końca grudnia każdego roku. Wobec powyższego te osoby, które tego nie uczyniły, proszone są o wpłacenie niniejszej kwoty na konto bankowe Uniwersytetu nr 44 2030 0045 1110 0000 0165 8110 lub do Pani Prezes Zofii Michalewicz ,tel. 691 760 572 bądź do skarbnika Barbary Biegańskiej, tel. 503 382 668.