Informujemy  wszystkich  studentów   naszego  Uniwersytetu,że  zebranie   ogólne  z  wykładem  oraz  wszystkimi  ważnymi  informacjami  dotyczącymi  działań  naszego  Stowarzyszenia   odbędzie  się  w  piątek  24  listopada  2017r.    o  godz.  17.00  w  Sali   Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy.

Z  uwagi  na  ważność  poruszanych  spraw  prosimy  o  niezawodne  przybycie.

ycie.