W dniach 27 i 28 września 2019 r.  odbyło   się  kolejne święto seniorów – VII Kołobrzeskie Senioralia. Uczestniczyli w nich również  członkowie naszego Uniwersytetu. Oprócz  studentów  UTW  z   województwa  zachodniopomorskiego wzięli  w nich udział  także  słuchacze z innych  rejonów  Polski, między innymi z Witnicy, Gniewu,Wejherowa, Bydgoszczy, Iławy  i Słupska. Wszystkich uczestników w Regionalnym Centrum Kultury przywitała i całość poprowadziła dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie  Dorota Rybarska- Jarosz.  Natomiast uroczystego otwarcia dokonała Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska , przekazując  prezes Kołobrzeskiego UTW Irenie Frankowskiej na dwa dni  symboliczne klucze do miasta. W dalszej części  był przedstawiony projekt „Dobre Wsparcie” dla osób starszych ” przygotowany przez  Samorząd  Województwa Zachodniopomorskiego i Fundację z Koszalina. Następnie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych  przedstawił projekt ” Jak pomysłowość poprawia jakość życia ” . Głos w dyskusji zabrali między innymi  prezes  MANKO Łukasz Salwarowski i prezes UTW z Mołdawii Larysa Zavackaya.  Następnego dnia o godz.11.00  ulicami miasta i nadmorską promenadą wyruszył kolorowy korowód wszystkich uczestników Senioraliów.Po dojściu do amfiteatru przy RCK rozpoczęły się prezentacje  artystyczne  przybyłych i miejscowego UTW/  chóry, zespoły wokalne,taneczne,kabarety oraz pokaz mody/. Nasz Uniwersytet reprezentował kabaret „Kampus”, zespół wokalny „Forte” oraz taneczny „Szalone”. Wszystkie występy były  nagrodzone  gromkimi  brawami .Wielkie  gratulacje !

Tekst i zdjęcia – U.M

Dzień pierwszy – 27 września 2019 r.

Dzień drugi- 28 września 2019 r.