W piątek, 19 lutego 2021  o godz. 16:00  w Sali Głównej Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się zebranie Zarządu i przedstawicieli poszczególnych kół zainteresowań  –  czyli Walne Zgromadzenie naszego Uniwersytetu.  Po przywitaniu wszystkich zebranych , Pani Prezes Zofia Michalewicz  przedstawiła plan spotkania. Na wstępie uzupełniono skład Zarządu na okres do maja 2021, czyli do wyborów. Na stanowisko wiceprezesa d/s logistycznych ,w miejsce zmarłego Jana Rutkowskiego  wybrano Łucję Czarnacką.Następnie księgowa Jadwiga Marciniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020 rok., które przez zebranych zostało  zatwierdzone jednogłośnie. W dalszej części Pani Prezes przedstawiła rozliczenie z Gminą  Projektu za 2020 r. ,po czym zwróciła się do zebranych o propozycje do nowego na  rok 2021 .Omówiła też zawarte umowy na obecny rok i przygotowania do majowych wyborów  oraz zaleciła wznowienie dyżurów członków Zarządu. Pochwaliła też poszczególne koła zainteresowań za to, że pomimo pandemii i braku możliwości spotkań ogólnych – samorealizują się w swoich kołach.

Tekst i zdjęcia – U.M