W dniu 28.11.2014 r.na zebraniu ogólnym UTW w Goleniowie odbył się
wykład mgr Katarzyny Łukaszewicz na temat PODOLOGII.
Podologia jest nauką związaną ze wszystkim co dotyczy stopy/ze zmianami zwyrodnieniowymi i skórnymi stopy/.
Przybliżyła i naświetliła problem ze stopą cukrzycową i jej skutkami.
W dalszej części zebrania propozycje wykładów złożył nam Pan Sylwester Biniek./dot.rehabilitacji/