W  piątek  23 marca  2018r.  w Sali  Konferencyjnej   Urzędu  Miasta  i  Gminy  odbyło   się  cykliczne    spotkanie studentów  naszego  Uniwersytetu.  Tym  razem  gościem   specjalnym  był  burmistrz  naszego  miasta  Robert  Krupowicz. W  profesjonalny  sposób  – w  formie  prezentacji –  przedstawił  to,  co  zrobiono w mieście  i  jakie są  plany  na  przyszłość. Ponad  godzinne  wystąpienie wywołało   duże  zainteresowanie  zebranych  – padało  mnóstwo  pytań ,  na  które   burmistrz  rzeczowo  odpowiadał.   Jesteśmy   bardzo   zadowoleni  z  tego   spotkania i dziękujemy,że  Pan  burmistrz  znalazł  czas  i  zechciał  do  nas  przyjść.

.