W dniu 22 lutego  2019r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  odbyło się cykliczne spotkanie  członków  naszego Uniwersytetu. Zaproszonym  gościem  był dr Paweł Popek z Uniwersytetu Szczecińskiego . Temat wykładu który  wygłosił  to   „Wychowawcza odpowiedzialność dorosłych  w relacji i  pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym .”  Ciekawy temat i  zawsze aktualny.  Dowiedzieliśmy się , co to są  MOW-y, MOS-y , Zakłady Wychowawcze ,  Poprawcze i  komu podlegają, – a  także  jaką rolę  pełnią w resocjalizacji młodzieży. Następnie Pani Prezes Zofia Michalewicz przedstawiła  nowych członków naszego Stowarzyszenia ,którym  wspólnie ze swoim zastępcą Janem Rutkowskim wręczyli  legitymacje członkowskie.W dalszej części omówiła bieżące sprawy dotyczące naszego Uniwersytetu.