W piątek 29 marca 2019r. odbyło się  zebranie ogólne  słuchaczy naszego Uniwersytetu. Gościem spotkania była dr Edyta Kopaczewska z Uniwersytetu   Szczecińskiego, która wygłosiła wykład   na temat ” Pułapki samotności”. Dowiedzieliśmy się,że samotność  nie jest przypisana wyłącznie osobom  starszym – dotyka bowiem   ludzi w różnym wieku. Badania naukowe wykazały,że samotność jest sprzeczna z ludzką naturą- a więc  jest  dla człowieka największą karą.  Współcześnie występuje w każdym środowisku społecznym i przybiera najrozmaitsze formy.   Brak  fizycznej możliwości  kontaktów z drugim człowiekiem powoduje osamotnienie, wyobcowanie,izolację. Teraz już wiemy  ,że są różne rodzaje samotności , a także jakie są jej przyczyny, skutki i że możemy  zmienić te relacje.  Trzeba przede wszystkim ze sobą rozmawiać.Bowiem ” milczenie rodzi milczenie i……. pojawia się głucha cisza,która zalega jak beton.”   Jestem pełna optymizmu,jeśli chodzi o członków naszego Stowarzyszenia.Jesteśmy aktywni i  śmiem twierdzić,że nikomu z nas nie będzie doskwierała  samotność  .  Bo życie  nie lubi stagnacji-  jest jak uciekający pociąg, który zawsze  gdzieś się śpieszy. Po tym niewątpliwie ciekawym i pouczającym wykładzie głos zabrała Pani prezes Zofia Michalewicz,która omówiła minione  wydarzenia związane z działalnością naszego Uniwersytetu   oraz te, które są w planach na przyszłość.