Tematem wykładu na zebraniu ogólnym naszego UTW w dniu  31 marca 2017r. były „Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim” w latach 1945-1956.Wykład poprowadził w bardzo interesujący sposób jeden z autorów książki na w/w temat -goleniowianin-  dr Zbigniew Stanuch .Historia Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim jest bardzo bogata.Szczególnie okres po II wojnie światowej inspirował badaczy.Na terenach należących przed wojną do Niemiec osiedlali się i organizowali nowe życie migranci  głównie z byłych wschodnich  stron Polski. Potrzebowali  oni  poczucia bezpieczeństwa i tożsamości narodowej. Dużą rolę w tym odegrał  Kościół katolicki. W 1945r. kardynał August Hlond powołał na tych terenach nowe prowincje kościelne,które rozpoczęły swą działalność 01 września 1945r.Pierwszą siedzibą biskupstwa był Gorzów Wielkopolski.Jest on także założycielem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z siedzibą w Poznaniu.W 1947r.odwiedził Goleniów,gdzie wówczas proboszczem był ks.Franciszek Włodarczyk.Dla społeczeństwa,które po wojnie budowało swój nowy dom w Goleniowie-  ksiądz F.Włodarczyk  był kimś w rodzaju misjonarza.Swoją pierwszą mszę w kościele pw.św, Jerzego odprawił 09 września 1945r. Wielce zasłużył się dla mieszkańców miasta, Po traumie wojennej i konieczności przesiedleń  ich wiara  w Boga została uśpiona.Ksiądz F,Włodarczyk  im ją przywrócił. Miasto o Nim nie zapomniało-dziś mamy ulicę Jego imienia.

W dalszej części głos zabrała Pani Prezes UTW – Zofia Michalewicz,która omówiła tematy dotyczące działalności Uniwersytetu oraz Lider Grupy Wycieczkowej- Renata Ostoja -Hełczyńska przedstawiając plan wycieczek od kwietnia do września 2017r,