Informujemy    zainteresowanych, że  uległ  zmianie  termin  zajęć  na  basenie.  Począwszy  od  17 października   2017r.  odbywać  się  one   będą  w  każdy  wtorek.     Grupa  pierwsza –  gimnastyka  na basenie – godz.  12.00  , natomiast  grupa  druga – pływanie  – godz. 14.00