W dniu 24.04.2015r na zebraniu ogólnym UTW odbył się wykład pt .”Chirurgia

Trzeciego Wieku” – który poprowadził chirurg-onkolog Marcin Kwietniak.

Wykład podobał się nam bardzo tym bardziej że dotyczył schorzeń

towarzyszącym nam, naświetlił jak rozpoznawać objawy i jak na nie zareagować.