Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza chętnych słuchaczy na wyjazd autokarowy do Opery w Poznaniu na  spektakl „Cyrulik sewilski” połączony ze zwiedzaniem kompleksu pałacowo- parkowego w Rogalinie.

W przerwie przewidziany czas na obiad we własnym zakresie


Wyjazd spod Bramy Wolińskiej o godz. 7.30

powrót – godz. ok. 24.00


koszt ogólem – 160zł

I rata – 60 zł do 25.02

II rata – 100 zł – do 30 marca


zapisy: Jolanta Bronowska, tel. 697422260

wpłaty: Maria Targosz,tel. 696901406


jb