Najmłodsze  „dziecko”  naszego  UTW, czyli  Koło  FOTO-PSTRYK  – po  wcześniejszych zajęciach  teoretycznych  – wyruszyło  w poniedziałek 09 kwietnia  2018r.  w  plener  . Skupiliśmy  się  na  fotografowaniu  głównie  przyrody  w mieście .Po  powrocie  skorzystaliśmy  z  porogramu  FOTOR  i próbowliśmy je  „obrobić”. Oto  krótka  foto-relacja z pleneru.