Wszystkich, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w TURNUSIE LETNIM w Międzywodziu w m-cu czerwcu 2015r Jadzia Grajek prosi o wpłacanie wpisowego w kwocie 300 zł od osoby.
Dysponujemy jeszcze 10 wolnymi miejscami – chętnych prosimy o kontakt z Jadzią Grajek.
Wpisowe należy wpłacać na Zebraniu Ogólnym w dniu 30.01.2015r. Z A P R A S Z A M Y