12  lutego   2018r.  rozpoczęły   się   zajęcia  w  nowopowstałym   Kole  Fotograficznym.  Zajęcia /2  godz./  odbyły    się  w  sali     UMiG    , a  poprowadził  je   znawca  tematu –  Tomasz   Wrzesień.   Pierwsze   spotkanie  miało  charakter   bardziej   organizacyjny,  co  nie  znaczy ,że mniej   ciekawy.  Grupa  nie  jest  jeszcze  tak  liczna,  ale  mamy  nadzieję,  że   entuzjastów  fotografowania   przybędzie.  Zapraszamy !