16  lutego   2018  r.  o  godz.  12.00  w  Powiatowej  i  Miejskiej  Bibliotece   Publicznej  w  Goleniowie   odbędzie   się  spotkanie   z  członkami  Koła   Filmowego  Szczecińskiego  Humanistycznego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku. Zaprezentują   oni   działania    swojego   Koła  oraz  pokażą  nam  film,który  nakręcili  w  klubie  13 Muz .  Film  przedstawia   nasz  uniwersytecki  teatr  „INDEX”  ze   sztuką  pt.  „MOJE”.   Zapraszamy!

Również   16  lutego  2018r.  o  godz. 17.00  odbędzie  sie   zebranie  członków  Zarządu  naszego   UTW.