W piątek, 23 lipca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  odbyło się po raz trzeci spotkanie , na którym wiceburmistrz gminy Goleniów Tomasz Banach rozmawiał z mieszkańcami o tym jak obecnie wygląda, a jak według niego powinien funkcjonować system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tym razem na debatę zaproszono przedstawicieli działających w Goleniowie i okolicy organizacji senioralnych, w tym także Panią prezes Zofię Michalewicz i słuchaczy naszego Uniwersytetu . Na początku  T. Banach przedstawił szczegółowo dane związane z gospodarką śmieciową. Zwrócił przy tym uwagę na to, że opozycyjna część Rady Miejskiej odrzuca wszelkie propozycje zmian, a przede wszystkim urealnienia opłat .  Z wyliczeń wynika, że obecna  stawka  12 zł powinna wzrosnąć do 30 zł miesięcznie od osoby.  Dwadzieścia dwa  „podejścia „do tematu podczas spotkań Rady Miejskiej kończyły się fiaskiem. Czy jest to wynik braku zaufania do burmistrza ?Pomimo spełnienia wszystkich żądań  Rady , tj. przeprowadzenie  audytu , kontroli NIK-u  w PGK  i  nie stwierdzenia   żadnych nieprawidłowości, Rada nadal wszystko neguje.   Na dzień dzisiejszy za wywóz odpadów mieszkańcy płacą 33,3 % , a Gmina dopłaca z budżetu  66,7%.   Mogłaby więcej , ale  sytuacja jest patowa, bowiem Rada Miejska nie uchwaliła budżetu , nie zwiększyła kwoty dotacji na ten cel. Stąd wielka prośba burmistrza do mieszkańców o pomoc  , by z nimi rozmawiać.  Dotrzeć do swoich radnych, na których głosowaliśmy i powiedzieć im czego od nich oczekujemy .Niech wytłumaczą, dlaczego głosują w ten sposób.

Większość seniorów, którzy zabrali głos, w tym Pani prezes naszego Uniwersytetu  co do zasady zgodziła się z kierunkiem proponowanych zmian. Padła  też propozycja zorganizowania w niedalekiej przyszłości sesji goleniowskiej Rady Seniorów, na którą zaproszeni mają być opozycyjni radni, którzy mogliby wówczas wytłumaczyć powody, dla których nie zgadzają się na urealnienie opłat za śmieci.

U.M