Przypominamy   zainteresowanym ,że    wyjazd  do  Szczecina  na     operę   pt.  Madama Butterfly”  Giacoma   Pucciniego  jest w  dniu   20  stycznia /  sobota/  2018r.

Wyjazd    z  placu   przy  Bramie  Wolińskiej  o  godz.  17.30