Grupa kijkarzy UTW  wzięła udział w DRUGIM UNIWERSYTECKIM MARSZU SENIORA który odbył się w dniu 3.10.2015 r w Szczecinie.

Uczestnicy świetnie się bawili przy piosenkach i muzyce.