Grupa słuchaczy UTW w Goleniowie w dniach od 8.10. – 13.10.2015 r. uczestniczyła w wycieczce do Londynu.