UTW – czyli Uczyć się, Tworzyć, Wędrować

Nawet mając w szufladzie dyplom wyższej uczelni, za sobą wiele lat pracy zawodowej i życiowego doświadczenia, nie można na tym poprzestać. Człowiek całe życie powinien się rozwijać, bo kiedy tego nie robi, nie tylko stoi w miejscu, a wręcz cofa się. Zwłaszcza, że koniec XX i początek XXI wieku to czas ogromnego postępu technicznego, ale także nieograniczone możliwości podróżowania po świecie. Stąd też rosnąca popularność uniwersytetów trzeciego wieku, dają one bowiem szanse na osobisty rozwój osób w jesieni życia. Goleniowscy seniorzy w okresie 5 lat działalności UTW rozwinęli wiele propozycji sprzyjających rozwojowi osobowości, utrzymaniu sprawności intelektualnej i dobrej kondycji fizycznej.